معنی تحسین

تحسین
معادل ابجد

تحسین در معادل ابجد

تحسین
 • 528
حل جدول

تحسین در حل جدول

 • آفرین، مرحبا، تمجید
مترادف و متضاد زبان فارسی

تحسین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفرین‌خوانی، تعریف، تمجید، ثنا، ستایش، مدح، مدیحه، آفرین، مرحبا، اعجاب، آفرین گفتن، ستایش کردن، ستودن، نیک شمردن،
  (متضاد) تنقید، انتقاد، تفبیح. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تحسین در فرهنگ معین

 • آفرین گفتن، نیکو کردن، به نیکی نسبت دادن. [خوانش: (تَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تحسین در لغت نامه دهخدا

 • تحسین. [ت َ] (ع مص) نیکو کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). آراستن و نیکو کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || به نیکویی نسبت دادن کسی را. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). تعریف و تمجید و پسندگی و آفرین. (ناظم الاطباء). نیکو شمردن و تعریف کردن. با لفظ کردن و نمودن استعمال میشود. (فرهنگ نظام):
  ابر تخت زرینش بنشست شاه
  به تحسین بر او لشکری و سپاه.
  فردوسی.
  لشکری که دلهای ایشان بشده بود و مرده، به تحسین پادشاهانه همه را زنده و یکدل و یکدست کرد. توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (ع اِ) ج، تحاسین. نیکویی. (از قطر المحیط) (اقرب الموارد). نیکویی و زیبائی. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (اِخ) نام وی عبدالعظیم و از شعرای لاهور و از شاگردان شاه فقیراﷲ آفرین بوده. از اوست:
  تحسین، بهار آن گل خورشیدرو ببین
  تا وانشد نقاب رخ او سحر نشد.
  (از صبح گلشن). توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (اِخ) پانی پتی حافظ قرآن قاضی عبدالرحمن و از اولاد قاضی ثنأاﷲ پانی پتی بود. وی در شاه جهان آبادهند به تحصیل پرداخت و مردی درستکار و پاکدامن بود و شاعری را نزد اسداﷲخان غالب دهلوی آموخت و در سال 1294 هَ. ق. به بیماری ذات الریه درگذشت. از اوست:
  مزاج دهر چنان گرم شد به کینه ٔ ما
  که سوخت باده ز گرمی در آبگینه ٔ ما
  ز خشکی ره صحرا به تشنگی مردیم
  به موج ریگ روان غرق شد سفینه ٔ ما.
  (از صبح گلشن). توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (اِخ) (خواجه حسن. افندی) از دانشمندان متأخر عثمانی و جامع علوم معقول و منقول بود. وی به زبانهای شرق و غرب و فنون جدید نیز آشنایی داشت. در یکی از قرای آلبانی به دنیا آمد و برای تحصیل زبانها و فنون از طرف رشیدپاشا به پاریس رفت و در علوم فنی و مخصوصاً در حکمت طبیعی، شیمی، هیئت، زمین شناسی و دیگر دانشها تخصص یافت. پس از مدتی به «در سعادت » آمد و مدیردارالفنون گردید. وی بسال 1297 هَ. ق. درگذشت. از آثار او ترجمه ٔ بعض کتابهای علمی و فنی و کتابهایی درباره ٔ حکمت و فلسفه است، ولی هیچیک چاپ نشده است. توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (اِخ) عبدالعلی کشمیری. دخترزاده ٔ میرزا داراب جویاست. وی در زمره ٔ ملازمان نواب برهان الملک سعادت خان بود و در لکهنو درگذشت. از اوست:
  این شیوه که نامش آشنایی است
  در مذهب ما سر جدایی است
  در پرده برنگ شمع فانوس
  کار تو همیشه خودنمایی است
  تحسین ز غمت هلاک گردید
  من بعد تخلصش فدایی است.
  (از صبح گلشن). توضیح بیشتر ...
 • تحسین. [ت َ] (اِخ) میر عطاحسین خان مرصعرقم، خلف میر محمدباقرخان شوق. از سادات رضویه ٔ هند بود. او راست: ضوابط انگلیسی. تواریخ قاسمی. انشاء تحسین نوطرز مرصع. از اوست:
  ای بخت به کربلا وطن میخواهم
  آغشته به خاک و خون کفن میخواهم
  از بهر نثارتربت پاک حسین
  یک جان دگر قرض حسن میخواهم.
  وی بسال 1200 هَ. ق. درگذشت. (از صبح گلشن) (از قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تحسین در فرهنگ عمید

 • به نیکویی نسبت دادن، نیک شمردن،

  آفرین گفتن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تحسین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • نکوداشت، آفرین گفتن، ستودن، ستایش کردن
فارسی به انگلیسی

تحسین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تحسین در فارسی به عربی

 • استقبال حافل، اعجاب، ترحیب، تصفیق، مدیح
عربی به فارسی

تحسین در عربی به فارسی

 • بهتری , بهبودی , اصلا ح , بهبود , افزایش , بالا بردن , پیشرفت , بهترشدن , بهسازی , دوباره رویه انداختن , دوباره وصله یا سرهم بندی کردن , نو نما کردن , وصله پینه کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تحسین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زهگفت آفرینباد زهش شاباش نیایش سنایش ‎ (مصدر) آفرین گفتن نیک شمردن، نیکو کردن زیبا ساختن. ‎-3 (اسم) تعریف تمجید آفرین. جمع:تحسینات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

تحسین در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَحْسِین، خوب و نیکو کردن، نیک شمردن، آفرین گفتن،
فارسی به آلمانی

تحسین در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

تحسین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید