معنی تحریر

تحریر
معادل ابجد

تحریر در معادل ابجد

تحریر
 • 818
حل جدول

تحریر در حل جدول

 • نوشتن، کتابت، نگارش
مترادف و متضاد زبان فارسی

تحریر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انشا، ترقیم، تصنیف، کتابت، نگارش، نبشتن، نگاشتن، نوشتن، آزادسازی، آزاد کردن، تهذیب، سره‌سازی، ترجیع، غلت آواز،
  (متضاد) تقریر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تحریر در فرهنگ معین

 • (مص م. ) نوشتن، آزاد کردن بنده، خالص کردن، (اِمص. ) کشش صدا هنگام آواز. [خوانش: (تَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تحریر در لغت نامه دهخدا

 • تحریر. [ت َ] (ع مص) آزاد بکردن. (تاج المصادر بیهقی). آزاد کردن. (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). تحریر رقبه، آزاد کردن بنده را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آزاد کردن غلام و کنیزک. (غیاث اللغات) (آنندراج) (از فرهنگ نظام). آزاد گردانیدن بنده. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط): او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلثه ایام ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم کذلک یبین اللّه ُ لکم آیاته لعلکم تشکرون. توضیح بیشتر ...
 • تحریر. [ت َ] (اِخ) نام کتاب در علم اشکال هندسه از اقلیدس. (غیاث اللغات) (آنندراج). تحریر اقلیدس، کتابی در اشکال هندسی، از اقلیدس. (ناظم الاطباء). رجوع به اقلیدس شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تحریر در فرهنگ عمید

 • نوشتن،
  (اسم) نوشته،
  (موسیقی) کش دادن صوت هنگام آوازخوانی، چهچهه،
  [قدیمی] آزاد ساختن بنده،
  [قدیمی] آزاد کردن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تحریر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تحریر در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

تحریر در عربی به فارسی

 • ویراستن , ازاد کردن , نجات
فرهنگ فارسی هوشیار

تحریر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ نوشتن نبشتن، آزاد کردن بنده، مرغوله مرغولش زبانزد خنیا مرغوله شود صدا زتحریراتش ‎- زان رو ره گوش پیچ پیچ افتاده است (ظهوری) پیچیدگی آواز ‎ (مصدر) نوشتن نبشتن، آزاد کردن بنده، سره کدرن پاکیزه کردن تهذیب (کتب پیشینیان. ) -4 نقش خط برکشیدن. جمع: تحریرات، غلت دادن آواز، (اسم) پیچیدگی در آواز کشش. -7 غلت آواز، (صفت) از حشو و زواید پیراسته مهذب (کتب پیشینیان) : ((کتاب. تحریر نصیر الدین طوسی است. )) یاتحریر رقبه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

تحریر در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَحْرِیْر، آزاد کردن، از قید بندگی رهانیدن، از ظلم خلاص کردن، نوشتن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید