معنی تجدید

تجدید
معادل ابجد

تجدید در معادل ابجد

تجدید
 • 421
حل جدول

تجدید در حل جدول

 • ازسرگیری، تازگی، دوبارگی، نوسازی
مترادف و متضاد زبان فارسی

تجدید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ازسرگیری، تازگی، دوبارگی، نوسازی، نوی، نو کردن، از نو ساختن، نمره حد نصاب قبولی نیاوردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تجدید در فرهنگ معین

 • (مص م. ) نو کردن، از سر گرفتن، (اِمص. ) نوسازی، از سرگیری. ، ~ خاطره به یاد آوردن آن. ، ~ فراش دوباره زن گرفتن. ، ~ نظر بررسی مجدد. ، ~ ِ قوا سر و سامان دادن تجهیزات و افراد. [خوانش: (تَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تجدید در لغت نامه دهخدا

 • تجدید. [ت َ] (ع مص) نو کردن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (غیاث اللغات) (آنندراج). نو کردن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). تازه و جدید کردن. (فرهنگ نظام). از سر کردن. (زوزنی). از سر نو ساختن. (غیاث اللغات). عوض و تبدیل نمودن. (فرهنگ نظام). از سر نوساختگی و نوکردگی و نو و تازگی. (ناظم الاطباء). و با فعل شدن و کردن و گردیدن مستعمل است. || ببریدن پستان شتر. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). توضیح بیشتر ...
 • تجدید. [ت َ] (اِ) معاد. در انجیل متی 19: 28 و در رساله ٔ تیطس 3: 5 یاد شده است. و در خصوص تفسیر این دو آیه مباحثات بسیار اتفاق افتاده است و قصد از لفظی که در انجیل متی یافت میشود یا تولد ثانی میباشد که متابعین مسیح خواهند یافت و یا برطرف شدن جمیع مطالب و تجدید یافتن آنها است در زمان مراجعت مسیح بدین دنیا یعنی در وقتیکه آسمان و زمین نو شوند؛ و تفسیر آخری بصواب نزدیک تر میباشد. اما غسل تولد نو و تجدید روح القدس که در آیه ٔ دوم مذکور است قصد از آن فرمایشی است که مسیح به نیقودیموس فرموده: «اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید» انجیل یوحنا 3: 3 ومسیحیان فرزندان خدا خوانده شده اند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تجدید در فرهنگ عمید

 • نو کردن، تازه کردن،
  از سر گرفتن امری یا کاری، از نو آغاز کردن،
  (اسم) درسی که در آن نمرۀ قبولی کسب نشده است،
  تکرار،
  * تجدید مطلع: (ادبی) آوردن مطلع دیگر در یک قصیده به‌واسطۀ ناتمام ماندن مقصود و مطلب یا تنگی قافیه،
  * تجدید فراش کردن: دوباره زن گرفتن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تجدید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تجدید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تجدید در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تجدید در عربی به فارسی

 • دوباره پرکردن , بازپرسازی , بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تجدید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نو کردن از سر گرفتن نو گری ‎ (مصدر) نو کردن از سر گرفتن از نو ساختن، (اسم) نو سازی از سر گیری. جمع: تجدیدات. یا تجدید چاپ (طبع) . از نو چاپ کردن (کتابی یا رساله ای) . یا تجدید نظر. در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردنظنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تجدید در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید