معنی تجاهر

تجاهر
معادل ابجد

تجاهر در معادل ابجد

تجاهر
  • 609
حل جدول

تجاهر در حل جدول

  • آشکار و نمایان کردن
مترادف و متضاد زبان فارسی

تجاهر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تظاهر کردن، ظاهرشدن، آشکار کردن
فرهنگ معین

تجاهر در فرهنگ معین

  • آشکار کردن، ظاهر شدن. [خوانش: (تَ هُ) [ع.] (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

تجاهر در لغت نامه دهخدا

  • تجاهر. [ت َ هَُ] (ع مص) تظاهر. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). خود را به چیزی آشکار کردن. (فرهنگ نظام): تجاهر بفسق، تظاهر بدان. || ظاهر و آشکار شدن در محضر عام. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تجاهر در فرهنگ عمید

  • تظاهر به کاری کردن،
فرهنگ فارسی هوشیار

تجاهر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تجاهر در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَجاهُر، کاری را آشکارا نمودن، جلوه دادن کار یا حالتی، تظاهر بکاری کردن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید