معنی تبرزین

تبرزین
معادل ابجد

تبرزین در معادل ابجد

تبرزین
  • 669
حل جدول

تبرزین در حل جدول

فرهنگ معین

تبرزین در فرهنگ معین

  • (تَ بَ) (اِمر. ) نوعی سلاح به شکل تبر که در گذشه در پهلوی زین می بستند یا درویشان در دست می گرفتند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تبرزین در لغت نامه دهخدا

  • تبرزین. [ت َ ب َ] (اِ مرکب) (از: تبر، آلت شکستن هیزم + زین) سلاح. تبر سلاح. تبری را گویند که سپاهیان بر پهلوی زین بندند. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از برهان). نوعی از تبر باشد که سپاهیان در زین اسب نگاه دارند. (غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء). تبری است فراخ سر بر زینش بندندو بدان کارزار کنند. (شرفنامه ٔ منیری). رجوع به انجمن آرا و آنندراج شود. تبری بوده از آلات جنگ که چون جنگیان آن را به زین اسب خود می بستند تبرزین نامیده شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تبرزین در فرهنگ عمید

  • نوعی تبر که بعضی درویشان به دست می‌گیرند،
    سلاحی به شکل تبر با دستۀ آهنی که هنگام سواری در کنار زین اسب آویزان می‌کردند،
    [قدیمی] = تبرزد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تبرزین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تبرزین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تبرزین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید