معنی تبرخون

تبرخون
معادل ابجد

تبرخون در معادل ابجد

تبرخون
 • 1258
حل جدول

تبرخون در حل جدول

فرهنگ معین

تبرخون در فرهنگ معین

 • نک عناب، چوبی سخت و سرخ رنگ که شاطران در دست گیرند. [خوانش: (تَ بَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تبرخون در لغت نامه دهخدا

 • تبرخون. [ت َ ب َ] (اِ) عناب. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). عناب است و آن میوه ای است شبیه به سنجد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). عناب، که میوه ٔ درختی است. (فرهنگ نظام) (از لسان العجم شعوری ورق 286 ب). و در دواها بکار برند. (برهان) (از فرهنگ نظام):
  فضل تبرخون نیافت سنجد هرگز
  گرچه بدیدن چو سنجد است تبرخون.
  ناصرخسرو (از فرهنگ جهانگیری).
  زرد چو زهره ست عارض بهی و سیب
  سرخ چو مریخ روی نار و تبرخون.
  ناصرخسرو (ایضاً). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تبرخون در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) = عناب
  (زیست‌شناسی) درخت عناب،
  چوب‌دستی سرخ‌رنگ که در قدیم هنگام جنگ به دست می‌گرفتند، چوب بقم،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید