معنی تباهی

تباهی
معادل ابجد

تباهی در معادل ابجد

تباهی
 • 418
حل جدول

تباهی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تباهی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بدی، ردائت، فتنه، فساد، خرابی، ویرانی، انهدام، خسار، عنت، نابودی، نیستی، هدم، آشفتگی، پریشانی، نابسامانی،
  (متضاد) نیکی، آبادی، عمران،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تباهی در فرهنگ معین

 • فساد، نابودی. [خوانش: (~.) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

تباهی در لغت نامه دهخدا

 • تباهی. [ت َ] (حامص) نابودی. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). || فساد. (حاشیه ٔ برهان چ معین) (دهار) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خرابی. (ناظم الاطباء). خراب بودن. (فرهنگ نظام):
  دگر جادوی نام او نام خواست
  که هرگز دلش جز تباهی نخواست.
  دقیقی.
  تباهی بگیتی ز گفتار کیست
  دل دوستان پر ز آزار کیست ؟
  فردوسی.
  عزیزی بود خوار و زار و نژند
  گزیده تباهی ز چرخ بلند.
  فردوسی.
  هم آرایش پادشاهی بود
  جهان بی درم در تباهی بود.
  فردوسی.
  تباهی به چیزی رسد ناگزیر
  که باشد بگوهر تباهی پذیر. توضیح بیشتر ...
 • تباهی. [ت َ] (ع مص) (از «ب هَ و») بایکدیگر فخر نمودن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (دهار) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || با یکدیگر معارضه نمودن. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تباهی در فرهنگ عمید

 • خرابی،

  فساد،

  نابودی،
فارسی به انگلیسی

تباهی در فارسی به انگلیسی

 • Blight, Death, Decay, Declination, Degeneration, Destruction, Devastation, Dirt, Lesion, Perversity, Ruin, Ruination, Shipwreck, Smashup, Taint, Ulcer. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تباهی در فارسی به عربی

 • انحطاط، خراب، دمار، غنائم، فساد
فرهنگ فارسی هوشیار

تباهی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فساد، خراب بودن و با یکدیگر فخر نمودن
فرهنگ فارسی آزاد

تباهی در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَباهی، در مقام تعجب گفته میشود مثل "الله اکبر" که در تعجب گویند، ایضاً "تَباهی مِنْ هذا الْیَوم" یعنی "عجبا از این روز"، "چه روز عجیبی"، "حیرت از این روز"،. توضیح بیشتر ...
 • تَباهی، (تَباهی) تفاخر کردن، بیکدیگر فخر نمودن،
فارسی به ایتالیایی

تباهی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

تباهی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

تباهی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید