معنی تایر

تایر
معادل ابجد

تایر در معادل ابجد

تایر
  • 611
حل جدول

تایر در حل جدول

  • لاستیک خودرو
مترادف و متضاد زبان فارسی

تایر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حلقه لاستیک، طایر، لاستیک‌چرخ،

    (متضاد) رنگ
فرهنگ معین

تایر در فرهنگ معین

  • (یِ) [انگ.] (اِ.) = طایر: لاستیک رویی چرخ وسایل نقلیه.
فرهنگ عمید

تایر در فرهنگ عمید

  • لاستیک‌ رویی چرخ اتومبیل، موتور سیکلت، دوچرخه، و مانندِ آن،
فارسی به انگلیسی

تایر در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تایر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • لاستیک رویی چرخ اتومبیل
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید