معنی تانین

حل جدول

تانین

ماده ای شیمیایی در چای


ماده ای شیمیایی در چای

تانین

انگلیسی به فارسی

tannin

تانین


Tannin

اسیدتانیک - تانین - اسیدگالوتانیک - جوهر مازو


Tannin mordant

دندانه تانین - دندانه دادن پارچه سلولزی جهت رنگرزی با رنگهای بازیک یا مواد مازوجی

سوئدی به فارسی

tannin

جوهر مازو، تانین،


garvsyra

جوهر مازو، تانین،

معادل ابجد

تانین

511

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری