معنی تانن

تانن
معادل ابجد

تانن در معادل ابجد

تانن
  • 501
حل جدول

تانن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

تانن در لغت نامه دهخدا

  • تانن. [ن َ] (فرانسوی، اِ) مأخوذ از فرانسه (تان = بلوط، مازو) جوهر مخصوصی است که از گیاهان مختلف گرفته میشود. «کلمه ٔ تانن یا جوهر مازو اصطلاح کلی است که برای مشخص کردن و نامیدن اجسامی که مبدأشان گیاهان مختلف بوده و تمام آنها دارای فنل و «پیروگالل » و «پیرکاتشین » و «فلوروگلوسین » است، بکار میرود. تانن بمقدارزیاد در اجسام گیاهی از قبیل پوست و زخمها و برگها و بعضی میوه ها یافت میگردد. امروزه چندین نوع تانن میشناسیم که در نتیجه ٔ تقطیر خشک بعضی از آنها «پیروگالل » و یا «پیروکاتشین » و یا «فنل » و «فلوروگلوسین » بدست می آید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تانن در فرهنگ عمید

  • ماده‌ای که از برخی گیاهان گرفته می‌شود و در طب برای معالجۀ بعضی بیماری‌ها و در صنعت برای رنگرزی به کار می‌رود، جوهر مازو،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تانن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تانن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خشنود کردن، راضی کردن سختک (جفت) آمیزه ای سه تایی از زگال ئیدروژن و اکسیژن که در پوست شاخه های سبز به ویژه شاخه های بلوت یافت می شود و در چرمسازی به کار می رود (اسم) جفت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید