معنی تاندون

حل جدول

تاندون

زَردپـِی


تاندُن ، تاندون

رباط و مفصل


رباط و زردپی

تاندون


نام علمی زرد پی

تاندون


نام علمی زردپی

تاندون


رباط و مفصل

تاندُن، تاندون

انگلیسی به فارسی

tendon

تاندون


Tendon

تاندون


achillodynia

اشیل درد، درد تاندون اشیل، بورسیت اشیل

اشیل درد، درد تاندون اشیل، بورسیت اشیل


achilotenotomy

اشیل بری، قطع تاندون اشیل به روش جراحی

واژه پیشنهادی

زردپی

تاندون-رباط


از اختلالات عضلانی استخوانی

تومور سلول ژانت در غلاف تاندون

اطلاعات عمومی

معادل ابجد

تاندون

511

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری