معنی تامل

تامل
معادل ابجد

تامل در معادل ابجد

تامل
 • 471
حل جدول

تامل در حل جدول

 • درنگ، تانی، مکث، تاخیر
مترادف و متضاد زبان فارسی

تامل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تانی، درنگ، مکث، تاخیر، شکیبایی، مصابرت، اندیشه، تعقل، تفکر، غور، فکر، ژرف‌اندیشی، مراقبه، مکاشفه، اندیشه کردن، اندیشیدن، تعقل کردن، درنگ کردن، دوراندیشی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تامل در فرهنگ عمید

 • اندیشه کردن، فکر کردن،
  درنگ کردن،
  دقت کردن در امری،
  دوراندیشی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تامل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تامل در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تامل در فارسی به انگلیسی

 • Calculation, Consideration, Reflection, Thought
فارسی به عربی

تامل در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تامل در عربی به فارسی

 • تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن , سنجیدن , تعمق کردن , سنجش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تامل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نیک نگریستن، تفکر ‎ درنگ، فرنگری نیک نگریستن نگرش، سکالش
فرهنگ فارسی آزاد

تامل در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَأَمُّل، دقّت کردن، اندیشه کردن، مجدد و مکرر ملاحظه و نظر نمودن و تحقیق کردن. (در فارسی بمعنای درنگ کردن و صبر نمودن نیز گفته میشود). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید