معنی تالیم

تالیم
معادل ابجد

تالیم در معادل ابجد

تالیم
  • 481
حل جدول

تالیم در حل جدول

فرهنگ عمید

تالیم در فرهنگ عمید

  • عنصر فلزی، کمیاب، نرم، و قابل مفتول شدن که از ترکیبات آن برای تولید سم و در شیشه‌سازی و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید