معنی تالیف کردن

تالیف کردن
معادل ابجد

تالیف کردن در معادل ابجد

تالیف کردن
  • 795
حل جدول

تالیف کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تالیف کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • کتاب‌نوشتن، تدوین کردن، گردآوری کردن، فراهم‌آوردن، جمع‌آوری کردن، سازوار کردن، الفت دادن، دمساز کردن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تالیف کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تالیف کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تالیف کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ نامه (کتاب) نوشتن، سازواراندن سازوار کردن ‎ ساز واری دادن دو چیز را با هم، میان دو تن را الفت دادن. -3 نوشتن کتابی در موضوعی علمی ادبی و غیره. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

تالیف کردن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید