معنی تالیران

لغت نامه دهخدا

تالیران - پریگر...

تالیران - پریگرد. [پ ِ گ ُ] (اِخ) شارل موریس دو... (1754- 1838 م.).شاهزاده ٔ «بِنِه وان » یکی از مردان سیاسی فرانسه که در رژیم پیشین اسقف «اُتون » بود و در سال 1790 م. بریاست مجلس ملی فرانسه نایل گشت. در دوره ٔ «دیرکتوار» و «کنسولی » و سپس در دوره ٔ امپراتوری وزیر روابط خارجی بود و برای بازگشت رژیم سلطنتی فعالیت کرد و در کنگره ٔ وین لیاقت و شایستگی بسزایی از خود نشان داد و از طرف لوئی فیلیپ بسفارت لندن انتخاب شد. وی درسیاست چندان پای بند اخلاق نبود بلکه برعکس در حیله وتدبیر و چاره جوئی دست داشت. (از لاروس قرن بیستم).

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

تالیران

692

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری