معنی تالک

تالک
معادل ابجد

تالک در معادل ابجد

تالک
  • 451
حل جدول

تالک در حل جدول

  • از سنگ های معدنی
لغت نامه دهخدا

تالک در لغت نامه دهخدا

  • تالک. (اِ) از سنگهای معدنی که بشکل ورقه ورقه یافت شود که آن را صلایه کنند و در طب و صنعت بکار برند و طلق معرب آن است. رجوع به کتاب ماللهند بیرونی ص 92 س 13 و طلق و تلک در همین لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تالک در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

تالک در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

تالک در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید