معنی تازیدن

تازیدن
معادل ابجد

تازیدن در معادل ابجد

تازیدن
 • 472
حل جدول

تازیدن در حل جدول

فرهنگ معین

تازیدن در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) تاختن، دویدن، حمله کردن، (مص م. ) دوانیدن. [خوانش: (دَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تازیدن در لغت نامه دهخدا

 • تازیدن. [دَ] (مص) تاختن و دویدن و دوانیدن، لازم و متعدی هر دو آمده. تاختن و دواندن. (فرهنگ نظام). دویدن و سیر کردن. (ناظم الاطباء). این لفظ در پهلوی «تازیدن » و در اوستا «تچ » و در سنسکریت هم «تچ » است. خود لفظ «تچ » اوستا و سنسکریت در زبان ولایتی مازندران با تبدیل «چ » به «ج » موجود و بمعنی دویدن است. (فرهنگ نظام):
  سر سرکشان اندرآمد بخواب
  ز تازیدن بادپایان به آب.
  فردوسی.
  ز تازیدن گور و گرد سوار
  برآمد همی دود از آن مرغزار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تازیدن در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

تازیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تازیدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تازیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

تازیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید