معنی تاراندن

تاراندن
معادل ابجد

تاراندن در معادل ابجد

تاراندن
 • 706
حل جدول

تاراندن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تاراندن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دور کردن، طرد کردن، راندن، پراکندن، پراکنده ساختن، متفرق ساختن،
  (متضاد) مجتمع شدن، فراری دادن، گریزاندن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تاراندن در فرهنگ معین

 • دور کردن، ترسانیدن. [خوانش: (دَ) (مص م.)]
لغت نامه دهخدا

تاراندن در لغت نامه دهخدا

 • تاراندن. [دَ] (مص) پراکندن و متفرق ساختن و دور کردن. (فرهنگ نظام): برو این اطفال را که بازی می کنند از آنجا بتاران. (فرهنگ نظام). زجر کردن. تار کردن. ترسانیدن. پراکندن: تو همه ٔ کلفتها (خادمه ها) ی مرا با بدزبانی می تارانی. رجوع به تار کردن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تاراندن در فرهنگ عمید

 • راندن، دور کردن،

  بیرون کردن،

  پراکنده کردن،
فارسی به انگلیسی

تاراندن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

تاراندن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زجر کردن، ترساندن، پراکنده و طرد نمودن
فرهنگ عوامانه

تاراندن در فرهنگ عوامانه

 • به معنی گریزاندن است.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید