معنی تاثیر

تاثیر
معادل ابجد

تاثیر در معادل ابجد

تاثیر
  • 1111
حل جدول

تاثیر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تاثیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اثر، اثربخشی، اثرگذاری، واکنش، فعل‌وانفعال، افاقه، نتیجه، اعتبار، اهمیت، نفوذ رسوخ، قدرت، گیرایی، اثر کردن، اثر گذاشتن، نفوذ کردن، کاراشدن، کارگر شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تاثیر در فرهنگ عمید

  • اثر گذاشتن در چیزی، اثر کردن،

    (اسم) نفوذ، قدرت تاثیرگذاری،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تاثیر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تاثیر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تاثیر در فارسی به انگلیسی

  • Atmospherics, Bearing, Effect, Effectiveness, Force, Impact, Impression, Impressiveness, Influence, Mark, Sway. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

تاثیر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

تاثیر در فارسی به عربی

  • احساس، تاثیر، تدفق، خصله، کفاءه، موده
عربی به فارسی

تاثیر در عربی به فارسی

  • اثر , نتیجه , اجراکردن , بهم فشردن , پیچیدن , زیر فشار قرار دادن , با شدت ادا کردن , با شدت اصابت کردن , ضربت , فشار , تماس , اصابت , اثر شدید , ضربه , نفوذ , تاثیر , اعتبار , برتری , تفوق , توانایی , تجلی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تاثیر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • اثر کردن، نشان گذاشتن در چیزی ‎ هنایش برگری در آیش کار سازی، نشان گذاشتن ‎ (مصدر) کارگر شدن کارگر افتادن کاری شدن، نشان گذاشتن اثر کردن. -3 (اسم) نفوذ کارگری. جمع: تاثیرات. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

تاثیر در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

تاثیر در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید