معنی تابستان

لغت نامه دهخدا

تابستان

تابستان. [ب َ / ب ِ] (اِ مرکب) از تاب و ستان (پسوند) بمعنی زمان تابش وفصل گرما، یکی از چهار فصل سال بین بهار و پائیز. (نقل از حاشیه ٔ برهان چ معین). هر گاه که آفتاب به اول سرطان رسد تا باول میزان تابستان باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). موسم گرما را گویند. (آنندراج). سپید بر. (برهان). صیف. (منتهی الارب) (دهار). صیفه. (منتهی الارب): امیر دیدار با قدرخان کرد و تابستان بغزنین باز آمد. (تاریخ بیهقی). اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد. (تاریخ بیهقی). قیظ؛ تابستان جایی مقام کردن. (دهار) تصیف، تابستان بجایی اقامت نمودن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). قیظ؛ گرمای تابستان وآن از طلوع ثریا تا طلوع سهیل است. (منتهی الارب).


تابستان نشین

تابستان نشین. [ب َ / ب ِ ن ِ] (اِخ) دهی جزء دهستان املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان در 15 هزارگزی جنوب رودسر 5 هزارگزی جنوب املش، جلگه معتدل ومرطوب با 240 تن سکنه. آب از چشمه محصول لبنیات، پشم، پوست. شغل گله داری، صنایع دستی زنان شالبافی است راه آن مالرو. تابستان جهت تعلیف گاو و گوسفند به ییلاق سمام می روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).

فارسی به انگلیسی

تابستان‌

Summer, Summertime

فارسی به ترکی

تعبیر خواب

تابستان

تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرمای سخت بود، چنانکه مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است. - محمد بن سیرین

فرهنگ معین

تابستان

(بِ) (اِمر.) دومین فصل سال، فصل گرما، صیف.

فرهنگ عمید

تابستان

دومین فصل سال، بعد از بهار و قبل از پاییز، مرکب از سه ماه تیر، مرداد، و شهریور. در این فصل روزها از همه‌وقت درازتر و اشعۀ خورشید به عمود نزدیک‌تر و هوا گرم‌تر است،

حل جدول

تابستان

تموز

صیف

فصل گرما


صیف، تابستان

فصل گرما

فرهنگ فارسی هوشیار

تابستان

فصل گرما و زمان تابش یکی از چهار فصل سال بین بهار و پائیز

فارسی به آلمانی

تابستان

Sommer (m)

مترادف و متضاد زبان فارسی

تابستان

تموز، صیف،
(متضاد) زمستان، شتا

فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

تابستان

914

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری