معنی تئین

تئین
معادل ابجد

تئین در معادل ابجد

تئین
  • 460
حل جدول

تئین در حل جدول

لغت نامه دهخدا

تئین در لغت نامه دهخدا

  • تئین. [ت ِ] (فرانسوی، اِ) ماده ای است شبیه به کافئین که از چای گیرند. الکالوئید عصاره ٔچای. و رجوع به چای و گیاه شناسی گل گلاب ص 204 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تئین در فرهنگ عمید

  • الکلوئید موجود در برگ چای که خاصیت آن مانندِ کافئین است،
فرهنگ فارسی هوشیار

تئین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) شبه قلیایی که از چای استخراج کنند.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید