معنی تأدیه

تأدیه
معادل ابجد

تأدیه در معادل ابجد

تأدیه
  • 419
حل جدول

تأدیه در حل جدول

  • پس دادن و ادا کردن
فرهنگ معین

تأدیه در فرهنگ معین

  • (مص م. ) گزاردن، پرداختن، (اِمص. ) پرداخت. [خوانش: (تَ یِ) [ع. تأدیه]]. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید