معنی تأخیر

تأخیر
معادل ابجد

تأخیر در معادل ابجد

تأخیر
  • 1210
حل جدول

تأخیر در حل جدول

فرهنگ معین

تأخیر در فرهنگ معین

  • دیر کردن، دیر آمدن، (اِمص. ) دیرکرد. [خوانش: (تَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تأخیر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید