معنی تأثیر

تأثیر
معادل ابجد

تأثیر در معادل ابجد

تأثیر
  • 1110
حل جدول

تأثیر در حل جدول

فرهنگ معین

تأثیر در فرهنگ معین

  • اثر کردن، نفوذ کردن جمع تَأثیرات. [خوانش: (تَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید