معنی بی پروا

بی پروا
معادل ابجد

بی پروا در معادل ابجد

بی پروا
 • 221
حل جدول

بی پروا در حل جدول

فرهنگ معین

بی پروا در فرهنگ معین

 • (پَ) (ص مر.) بی باک، نترس.
لغت نامه دهخدا

بی پروا در لغت نامه دهخدا

 • بی پروا. [پ َرْ] (ص مرکب) دلیر. شجاع. ناترس:
  داد ما آن شوخ بی پروا نداد
  بس که بی پرواست داد ما نداد.
  ؟
  || غافل. بی توجه. رجوع به پروا شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بی پروا در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

بی پروا در فارسی به انگلیسی

 • Adventurer, Audacious, Barefaced, Blindfold, Bold, Daring, Headlong, Fearless, Foolhardy, Harum-Scarum, Headfirst, Heedless, Incautious, Madcap, Perky, Presumptuous, Rash, Regardless, Undaunted, Uninhibited, Unreserved. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

بی پروا در فارسی به عربی

 • اسراع، جریء، طائش، طفح، متهور، مغامر، واثق
فرهنگ فارسی هوشیار

بی پروا در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

بی پروا در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

بی پروا در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید