معنی بی عار

بی عار
معادل ابجد

بی عار در معادل ابجد

بی عار
 • 283
حل جدول

بی عار در حل جدول

فرهنگ معین

بی عار در فرهنگ معین

 • [فا - ع.] (ص مر.) کسی که از کارهای ناشایست ننگ نداشته باشد.
لغت نامه دهخدا

بی عار در لغت نامه دهخدا

 • بی عار. (ص مرکب) (از: بی + عار) بی ننگ. بی درد. آنکه از عار نپرهیزد. (یادداشت مؤلف). آنکه از هیچ عیبی ننگ نداشته باشد. (ناظم الاطباء).
  - امثال:
  زنهای طهران چقدر بی عارند
  دیزی بازاری وسمه میگذارند.
  (ازیادداشت مؤلف).
  || باعار (از اضداد است):
  جهان را فخر باشد خدمت من عار نی ایرا
  که من از گوهر و اصل و نژاد و فخربی عارم.
  سوزنی.
  رجوع به عار شود.
  - بی عار و بی کار، ولگرد و بی نام و ننگ.
  - بی عار و ننگ، که از عار و ننگ نپرهیزد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بی عار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بی عار در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید