معنی بی زوری

لغت نامه دهخدا

زوری

زوری. (حامص) توانایی و قدرت و طاقت و نیرو. (ناظم الاطباء).


بی زوری

بی زوری. (حامص مرکب) صفت و حالت بی زور. کم زوری. ضعیفی. ناتوانی.


سینه زوری

سینه زوری. [ن َ / ن ِ] (حامص مرکب) قوت و طاقت.


پیل زوری

پیل زوری. (حامص مرکب) حالت و چگونگی پیل زور. قوت. نیرومندی.

مترادف و متضاد زبان فارسی

زوری

اجباری، عنفاً، قسری، متنکراً،
(متضاد) اختیاری، دلبخواهی

حل جدول

بی زوری

زپرتی


بی زوری.

زپرتی

فرهنگ فارسی هوشیار

پیل زوری

حالت و کیفیت پیل زور با قوت نیرومندی.


پر زوری

حالت و چگونگی پر زور


کم زوری

کم زور بودن اندک نیرو بودن.


پر قوتی

پر زوری زور مندی پر زوری نیرومندی.


نازورمندی

کم زوری بی زوری ناتوانی مقابل زورمندی.

گویش مازندرانی

پر زوری هکاردن

رشد غیرمتعارف ساقه های برنج و گندم که در این صروت احتمال...

واژه پیشنهادی

کشور قله روون زوری

اوگاندا زئیر

انگلیسی به فارسی

impuissance

کم زوری

معادل ابجد

بی زوری

235

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری