معنی بی توجه

بی توجه
معادل ابجد

بی توجه در معادل ابجد

بی توجه
  • 426
حل جدول

بی توجه در حل جدول

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بی توجه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

بی توجه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

بی توجه در فارسی به انگلیسی

  • Absent, Forgetful, Offhand, Heedless, Inadvertent, Inattentive, Insensible, Unawares, Unconcerned, Unguarded, Unmindful. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

بی توجه در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید