معنی بیگناه

بیگناه
معادل ابجد

بیگناه در معادل ابجد

بیگناه
  • 88
حل جدول

بیگناه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیگناه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بی‌تقصیر، مبرا، بی‌گنه، معصوم،

    (متضاد) گناهکار، بزهکار
فارسی به انگلیسی

بیگناه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بیگناه در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

بیگناه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید