معنی بیگار

بیگار
معادل ابجد

بیگار در معادل ابجد

بیگار
 • 233
حل جدول

بیگار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیگار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیگاری، سخره، شاکار، شایگان، کار بی‌مزد،

  (متضاد) مزدوری
فرهنگ معین

بیگار در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

بیگار در لغت نامه دهخدا

 • بیگار. (اِ) مجرگ. (حاشیه ٔ لغت فرس اسدی نخجوانی). کار فرمودن بی مزد. کار بی اجرت. (از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از رشیدی). شایگان. شاهگان. کار بی مزد و بفرمان شاه. بیگاری. که کار بی مزد باشد. کاری که برای انجام دادن آن اجرت نپردازند. کار بی مزد. شاکار:
  کشاورز ودهقان و بیگار مرد
  همه رزم جویند و ننگ و نبرد.
  فردوسی.
  در سخره و بیگار تنی از خور و از خواب
  روزی برهد جان تو زین سخره و بیگار.
  ناصرخسرو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیگار در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

بیگار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بیگار در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید