معنی بیکاری

بیکاری
معادل ابجد

بیکاری در معادل ابجد

بیکاری
  • 243
حل جدول

بیکاری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیکاری در مترادف و متضاد زبان فارسی

فارسی به انگلیسی

بیکاری در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بیکاری در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بیکاری در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بیکاری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حالت و کیفیت بیکار بیشغلی.
فارسی به ایتالیایی

بیکاری در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید