معنی بینش

لغت نامه دهخدا

بینش

بینش. [ن ِ] (اِمص) اسم مصدر از دیدن. قدرت دید. بینائی. بصارت. (از آنندراج):
من رسالات و دواوین و کتب سوخته ام
دیده ٔ بینش این حال ضرر بگشائید.
خاقانی.
هرگاه که بینش تو گردد بکمال
کوری خود آن زمان توانی دیدن.
عطار.
باد را بی چشم گر بینش نداد
فرق چون میکرد اندر قوم عاد.
مولوی.
بینش ما نیاورد طاقت حسن روی او.
سعدی.
دیدن حسن رخت می آورد در دیده آب
بینش خورشید بینا برنتابد بیش از این.
سلمان ساوجی.
|| بصیرت درک اشیاء. بصیرت. (ناظم الاطباء) (از آنندراج):
همت کس عاقبت اندیش نیست
بینش کس تا نفسی بیش نیست.
نظامی.
چون نظر از بینش توفیق ساخت
عارف خود گشت و خدا را شناخت.
نظامی.
- اهل بینش، مردم بصیر و بینا. اهل بصیرت:
ای چشم و چراغ اهل بینش
مقصود وجود آفرینش.
نظامی.
|| نگاه کردن. دیدن. بینندگی. رؤیت. نظر. نگاه. (یادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء):
شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست
گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی.
حافظ.
|| دیده. بصر. باصره. (یادداشت مؤلف) (از ناظم الاطباء).


باریک بینش

باریک بینش. [ن ِ] (ص مرکب) با بصیرت، آنکه بینایی دقیق دارد:
جوابش داد کای باریک بینش
جهان جان و جان آفرینش.
نظامی.

فارسی به انگلیسی

بینش‌

Conception, Estimation, Horizon, Image, Imagery, Insight, Light, Perception, Theory, Vision, World

حل جدول

بینش

آگاهی، بصیرت

دیدگاه

طرز تفکر

بصیرت


نوعی تفکر و بینش

ذهنیت


نوع تفکر و بینش

ذهنیت

مترادف و متضاد زبان فارسی

بینش

بصیرت، بینایی، خرد، آگاهی، دانش، درک، دید، شعور، شناخت، فرهنگ، فضل، کمال، معلومات، وقوف

فرهنگ فارسی هوشیار

بینش

بینندگی

فرهنگ معین

بینش

رؤیت، بصیرت. [خوانش: (نِ) (اِمص.)]

فرهنگ عمید

بینش

بینایی، بینندگی،
بصیرت،
نگاه، نظر،

فارسی به عربی

بینش

استخبارات، بصر، بصیره، حدس، نظر

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

بینش

362

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری