معنی بینا

بینا
معادل ابجد

بینا در معادل ابجد

بینا
 • 63
حل جدول

بینا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بینا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بصیر، دانا، عالم، مبصر،
  (متضاد) نادان، بیننده، دیده‌ور، مستبصر،
  (متضاد) نابینا، کور، اعمی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بینا در فرهنگ معین

 • بیننده، بصیر، آگاه، هوشیار. [خوانش: [په.] (ص فا.)]
لغت نامه دهخدا

بینا در لغت نامه دهخدا

 • بینا. [ب َ] (ع اِ) همان بین است که به اشباع فتحه الف پیدا گردیده گویند و بینا نحن کذا. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || بینا و بینمااز حروف ابتداء است و نزد اصمعی مابعد بینما مجرور باشد به اضافت اگر بجای آن بین راست آید، و نزد غیر اصمعی مابعد هر دو نیز مرفوع آید به ابتدائیت و خبریت. (از منتهی الارب). هرگاه بخواهیم کلمه ٔ بین را به اوقات اضافه نمائیم که او خود به جمله ٔ دیگری اضافه شده است، باید در این صورت «اوقات » را حذف نموده بجای آن «الف » یا «ما» که محلاً منصوب است قرار دهیم و در این هنگام عامل آن معنای اذ فجائیه خواهد بود مانند: بینا انا متکلم ولج علینا فلان، و المعنی انه ولج علینا بین اوقات تکلمی و آنچه بعد از بینا و بینما قرار گرفته است بنابر ابتداء و خبر مرفوع میشود و اصمعی مابعد بینا را مجرور میکرد. توضیح بیشتر ...
 • بینا. (نف) (از: بین، ریشه ٔ مضارع «دیدن = بینیدن + َا، پسوند فاعلی) صفت دائمی. بیننده. (انجمن آرا) (آنندراج) (رشیدی). مقابل نابینا. مردم چشمدار. مردم بیننده. (یادداشت مؤلف). دارای نیروی بینایی. بصیر. (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء):
  شبی دیرند و ظلمت را مهیا
  چو نابینا در او دو چشم بینا.
  رودکی.
  بلندیش بینا همی دیر دید
  سر کوه چون تیغ شمشیر دید.
  فردوسی.
  ستاره ست رخشان ز چرخ بلند
  که بینا شمارش نداند که چند.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • بینا. (هزوارش، اِ) بلغت زند و پازند بمعنی ماه است که بعربی شهر گویند. (برهان). شهر و ماه. || یک قسم گیاه دراز. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بینا در فرهنگ عمید

 • بیننده،

  کسی که هر دو چشمش سالم باشد،

  [مجاز] آگاه، بصیر،
فارسی به انگلیسی

بینا در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

بینا در گویش مازندرانی

 • از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
فرهنگ فارسی هوشیار

بینا در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

بینا در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید