معنی بیمناک

بیمناک
معادل ابجد

بیمناک در معادل ابجد

بیمناک
 • 123
حل جدول

بیمناک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بیمناک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ترسو، ترسیده، متوحش، مرعوب، مستوحش، وحشتزده، هراسان،
  (متضاد) جسور، ترسناک، ترسو، خوفناک، سهمناک، هولناک، اندیشناک، متوهم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بیمناک در فرهنگ معین

 • ترسنده، بیم دارنده، ترسناک،
لغت نامه دهخدا

بیمناک در لغت نامه دهخدا

 • بیمناک. (ص مرکب) ترسنده و خائف. (فرهنگ نظام). ترسناک. (آنندراج). جبان. (ناظم الاطباء). هراسناک. (یادداشت مؤلف):
  موی سر جغبوت و جامه ریمناک
  وز برونسو باد سرد و بیمناک.
  رودکی.
  یکی کار دارم ترا بیمناک
  اگر تخت یابی اگر تیره خاک.
  فردوسی.
  - بیمناک کردن، ترسناک کردن. هراسناک کردن:
  زری کآدمی را کند بیمناک
  چه در صلب آتش چه در ناف خاک.
  نظامی.
  || خطرناک. آکنده از خطر. پرخطر: و راه بیمناک نبود. (تاریخ سیستان).
  پیر در آن بادیه ٔ بیمناک
  داد بضاعت به امینان خاک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیمناک در فرهنگ عمید

 • بیم‌دارنده، ترسنده،

  ترسناک، ترس‌آور،
فارسی به انگلیسی

بیمناک در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بیمناک در فارسی به عربی

 • حذر، خائف، ماقت، متردد
فرهنگ فارسی هوشیار

بیمناک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترسناک، هراسناک (صفت) ترسنده بیم دارنده، ترسناک ترس آور.
فارسی به آلمانی

بیمناک در فارسی به آلمانی

 • Furchtbar [adjective], Verhaßt, Zuwider [adjective], Besorgt, Säuberlich, Sorgfältig, Sorgsam, Vorsichtig. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه