معنی بیمر

بیمر
معادل ابجد

بیمر در معادل ابجد

بیمر
  • 252
حل جدول

بیمر در حل جدول

  • بسیار، بی حد، بیشمار
  • بی شمار، بی حد، بی اندازه
  • بی شمار
مترادف و متضاد زبان فارسی

بیمر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بسیار، بی‌اندازه، بی‌حد، بی‌حساب، بی‌شمار، خیلی،
    (متضاد) معدود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیمر در فرهنگ عمید

  • بی‌شمار، بی‌حد، بی‌اندازه،
فرهنگ فارسی هوشیار

بیمر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) بیشمار بیحد بیحساب.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه