معنی بیماریابی

حل جدول

بیماریابی

غربالگرى

انگلیسی به فارسی

Case Detection Rate

نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی (اسمیر مثبت)

معادل ابجد

بیماریابی

276

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری