معنی بیماربر

حل جدول

بیماربر

برانکارد

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آمبولانس

بیماربر

لغت نامه دهخدا

گران بودن

گران بودن. [گ ِدَ] (مص مرکب) آبستن بودن. حامل بودن:
گران بود و اندر شکم بچه داشت
همی از گرانی بسختی گذاشت.
فردوسی.
|| گران بودن بیمار کنایه از مشرف بودن بیماربر مرگ. (آنندراج). کنایه از اشتداد بیماری که بیم مرگ در آن باشد. (مجموعه ٔ مترادفات ص 71):
پروانه تا دم صبح مشکل که زنده ماند
بیدار باش ای شمع بیمار ما گران است.
نصرت (از آنندراج).

معادل ابجد

بیماربر

455

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری