معنی بیسموت

بیسموت
معادل ابجد

بیسموت در معادل ابجد

بیسموت
  • 518
حل جدول

بیسموت در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بیسموت در لغت نامه دهخدا

  • بیسموت. (فرانسوی، اِ) عنصر فلزی متبلور شکننده ٔ نقره فام با پرتو گلگون (علامت شیمیایی Bi). از لحاظ هدایت برق و حرارت ضعیف است و براثر انجماد منبسط میشود و برای پایین آوردن نقطه ٔ ذوب آلیاژها (آلیاژهای قالبگیری) و در چاپ پارچه های پنبه ای و ساختن لوازم آرایش بکار میرود. ترکیبات غیرمحلول آن در طب استعمال میشود. (از دائره المعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بیسموت در فرهنگ عمید

  • عنصر فلزی سفیدرنگ مایل به خاکستری، متبلور و شکننده که در ۲۶۸ درجه حرارت ذوب می‌شود و در داروسازی و صنعت به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بیسموت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی سر ختاو از توپال ها فلزی است سفید که بسرخی میگراید بسیار شکننده است و در 268 درجه ذوب گردد. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

بیسموت در واژه پیشنهادی

  • فلزی شکننده در جدول بیسموت است
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید