معنی بویین

گویش مازندرانی

میش بویین

موش بویین


ججاغ بویین

ججاغ بویین


هشتی – هوشتی –بویین

هشتی، هوشتی –بویین، هوشت هوشتی بویین


بویین

شدنپذیره شدن – تبدیل شدن

دیدن، شدن


دنگ راس بویین

دنگ راس بویین


زرد پسو بویین

زرد پسو بویین


شو امبست بویین

شو امبست بویین


بن بویین

قرار گرفتن، در جایی ماندن و بند شدن


بنواز بویین

پرورش یافتن، ریشه گرفتن و تکثیر یافتن


پرچ – بویین

همواره شدن زمین آبخیز


تمبلی بویین

مرحله ای از رشد برنج در شالی زار


تش بویین

روشن شدن آتش


تنک بویین

پهن شدن، گسترده شدن، تنک شدن، کم پشت شدن زراعت

حل جدول

بویین

قرقره

معادل ابجد

بویین

78

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری