معنی بوییدن

بوییدن
معادل ابجد

بوییدن در معادل ابجد

بوییدن
 • 82
حل جدول

بوییدن در حل جدول

فرهنگ معین

بوییدن در فرهنگ معین

 • بو کردن، استشمام کردن، بو دادن. [خوانش: (دَ) (مص م.)]
لغت نامه دهخدا

بوییدن در لغت نامه دهخدا

 • بوییدن. [دَ] (مص) بوکردن شخص چیزی را. (آنندراج). استشمام کردن. بوی کردن. (فرهنگ فارسی معین):
  بجای مشک نبویند هیچ کس سرگین
  بجای باز ندارند هیچ کس ورکاک.
  ابوالعباس.
  جهان را بکوشش چه جویی همی
  گل زهر خیره چه بویی همی.
  فردوسی.
  بدان بازجستن همی چاره جست
  ببویید دست سیاوش نخست.
  فردوسی.
  ببوییدم او راوزآن بوی او
  برآمد ز هر موی من عبهری.
  منوچهری.
  جامه ای بفکن و برگرد به پیرامن جوی
  هر کجا تازه گلی یابی از مهر ببوی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بوییدن در فرهنگ عمید

 • بوی چیزی را به قوۀ بویایی دریافتن، بو کردن، بو کشیدن،
فارسی به انگلیسی

بوییدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بوییدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بوییدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه