معنی بوسه

بوسه
معادل ابجد

بوسه در معادل ابجد

بوسه
  • 73
حل جدول

بوسه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بوسه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بوس، قبله، ماچ،

    (متضاد) گاز
فرهنگ معین

بوسه در فرهنگ معین

  • تماس لب های کسی بر لب، گونه، دست و پای کس دیگر یا چیز مقدس از روی محبت و احترام و عشق یا چاپلوسی، ماچ. [خوانش: (س ِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بوسه در لغت نامه دهخدا

  • بوسه. [س َ / س ِ] (اِ مرکب) مرکب از: بوس + ه (پسوند سازنده ٔ اسم) قبله. ماچ. (حاشیه ٔ برهان چ معین). عملی که حاصل می گردد از انطباق لبها به روی صورت یا دست کسی از روی محبت و یا احترام. و یا انطباق لبها به روی یک چیز مقدس و محترمی مانند قرآن و جز آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). بوس معرب آن. و سیراب تر، شکرآمیز، گلوسوز، جان پرور، بجا، تشنه لب، بکر، سرجوش از صفات، متاع، نم، خیر، شر، نیشکر، قند مکرر، ثمر، حلوا، می، نقل، شراب، شربت، ابریشم، روزی، خراج، گوهر، سیلی، مرکز، مهر، دزد، و گل از تشبیهات او است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بوسه در فرهنگ عمید

  • عملی که با گذاشتن هر دو لب بر روی گونه یا لب‌های کسی یا بر روی چیزی صورت می‌گیرد، ماچ،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بوسه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بوسه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بوسه در فارسی به عربی

  • سفینه الحمل، قبله
تعبیر خواب

بوسه در تعبیر خواب

  • برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

بوسه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بوسه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) تماس لبهای کسی بر لب گونه دست و پای دیگری یا چیزی مقدس از روی محبت و احترام بوس قبله ماچ. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

بوسه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

بوسه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید