معنی بوستان

بوستان
معادل ابجد

بوستان در معادل ابجد

بوستان
 • 519
حل جدول

بوستان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بوستان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بستان، پارک، باغ، حدیقه، روضه، گلستان،

  (متضاد) کویر
فرهنگ معین

بوستان در فرهنگ معین

 • جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد، باغ مصفا. [خوانش: [په. ] (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بوستان در لغت نامه دهخدا

 • بوستان. (اِ مرکب) پهلوی «بوستان ». مخفف بستان، مرکب از بو (= بوی - رایحه) و ستان (اداه مکان). جایی که گلهای خوشبو در آن بسیار باشد. باغ باصفا. (حاشیه ٔ برهان چ معین). مرکب از کلمه ٔ بو و کلمه ٔ ستان که بمعنی جای پیدا شدن است. (غیاث). جنت. (مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن). حدیقه. جایی که درختان گل و درختان که میوه هاشان خوشبو باشد، چون سیب و امرود و ترنج و نارنج و امثال آن. (از شرفنامه ٔ منیری). جایی که بوی بسیار از آن خیزد از عالم گلستان. توضیح بیشتر ...
 • بوستان. (اِخ) دهی است که در بخش گچساران شهرستان بهبهان واقعاست. دارای 250 تن سکنه است و ساکنین از طایفه ٔ ماشت بابویی میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بوستان در فرهنگ عمید

 • باغی که دارای گل‌های فراوان باشد، گلستان، بستان،

  پارک،
فارسی به انگلیسی

بوستان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بوستان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

بوستان در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

بوستان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جانی که گلهای خوشبو در آن بسیار باشد، باغ باصفا
فرهنگ پهلوی

بوستان در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید