معنی بوزجان

بوزجان
معادل ابجد

بوزجان در معادل ابجد

بوزجان
  • 69
حل جدول

بوزجان در حل جدول

  • نام قدیم تربت جام
لغت نامه دهخدا

بوزجان در لغت نامه دهخدا

  • بوزجان. (اِخ) شهری است بین هرات و نیشابور از شهرهای خراسان. معرب بوزکان. بوزچگان. شهرکی بود از نواحی نشابور و طوس و بر سرراه نیشابور به هرات. مسافت آن تا نیشابور چهار منزل و تا هرات شش منزل بود. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مرآت البلدان و لباب الانساب و ابن خلکان شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید