معنی بهرمه

بهرمه
معادل ابجد

بهرمه در معادل ابجد

بهرمه
  • 252
حل جدول

بهرمه در حل جدول

فرهنگ معین

بهرمه در فرهنگ معین

  • (بَ رَ مَ یا مِ) (اِ. ) = برمه. پرمه. پرما: (نج. ) مته درودگران. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بهرمه در لغت نامه دهخدا

  • بهرمه. [ب َ رَ م َ / م ِ] (اِ) افزاری است که درودگران بدان چوب و تخته سوراخ کنند و بعربی مثقب خوانند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). برمه، پرمه. پرما. آلتی که نجار با آن چوب و تخته را سوراخ کند. مته ٔ درودگران. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بهرمه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

بهرمه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

بهرمه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید