معنی بهرامن

بهرامن
معادل ابجد

بهرامن در معادل ابجد

بهرامن
  • 298
حل جدول

بهرامن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بهرامن در لغت نامه دهخدا

  • بهرامن. [ب َ م َ] (اِ) نوعی از یاقوت سرخ باشد. (برهان). یاقوت سرخ باشد و آنرا بهرمان نیز گویند. (آنندراج). یاقوت. (رشیدی). رجوع به بهرامج شود. || جنسی از بافته ٔ ابریشمی هفت رنگ در نهایت لطافت و نازکی. (برهان). بافته ای است ابریشمی لطیف و نازک و بهمه رنگ شود. (آنندراج). نوعی از بافته ٔ ابریشمی نازک و لطیف و سفید و سرخ و زرد و بنفش و سیاه و رنگ دیگر. (رشیدی). || گل عصفر که گل کاژیره باشد. (برهان) (آنندراج). گل کاجیره و حنا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بهرامن در فرهنگ عمید

  • بهرمان

    پارچۀ ابریشمی رنگارنگ،

    (زیست‌شناسی) = کاجیره

    سرخاب
فرهنگ فارسی هوشیار

بهرامن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید