معنی بهتان

بهتان
معادل ابجد

بهتان در معادل ابجد

بهتان
 • 458
حل جدول

بهتان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بهتان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افترا، ترفند، تهمت، دروغ، فریه، کذب، افترا زدن، افترا بستن، تهمت بستن، تهمت زدن، دروغ بستن، دروغ زدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بهتان در فرهنگ معین

 • دروغ بستن، دروغ زدن، افتراء، نسبت بد دادن. [خوانش: (بُ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

بهتان در لغت نامه دهخدا

 • بهتان. [ب ُ] (ع مص) دروغ بستن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دروغ بستن. دروغ زدن. افترا گفتن. (فرهنگ فارسی معین). افترا و بلفظ نهادن و کردن و بستن بصله ٔ لفظ «بر» مستعمل میشود. (آنندراج) (غیاث). || زور گفتن. (تاج المصادر بیهقی). || (اِ مص، اِ) زور. دروغ و افترا. (ناظم الاطباء). دروغ و افترا و تهمت. (منتهی الارب). ترفند. دروغ که آدمی را حیران کند. (ترجمان القرآن). تهمت. افترا. افک. (یادداشت بخط مؤلف):
  همه آویخته از دامن بهتان ودروغ
  چون کنه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بهتان در فرهنگ عمید

 • دروغ،

  افترا، تهمت،
فارسی به انگلیسی

بهتان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بهتان در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

بهتان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هیتان پیغاره چفته باشته ‎ (مصدر) دروغ بستن دروغ زدن افترا گفتن، (اسم) ترفند تراشی افترا، (اسم) ترفند دروغ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید