معنی بهادر

بهادر
معادل ابجد

بهادر در معادل ابجد

بهادر
  • 212
حل جدول

بهادر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

بهادر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جسور، دلاور، دلیر، شجاع، شیردل، صارم، صفدر،

    (متضاد) جبون
فرهنگ معین

بهادر در فرهنگ معین

  • (بَ دُ) [تر.] (ص.) دلیر، دلاور، شجاع.
لغت نامه دهخدا

بهادر در لغت نامه دهخدا

  • بهادر. [ب َ دُ] (ص) شجاع و دلیر بکمال. (برهان). شجاع و دلیر. (آنندراج). شجاع و دلیر بکمال و آزموده در جنگ و متهور. (ناظم الاطباء). سخت دلاور. (شرفنامه ٔ منیری). دلیر. دلاور. || قوی و پهلوان. زورمند. || سرباز. || سوار. ج، بهادران. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بهادر در فرهنگ عمید

  • شجاع، دلیر، دلاور،

    پهلوان،
فارسی به ترکی

بهادر در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

بهادر در نام های ایرانی

  • پسرانه، شجاع و دلاور، دلیر، شجاع
فرهنگ فارسی هوشیار

بهادر در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید