معنی بنیه

بنیه
معادل ابجد

بنیه در معادل ابجد

بنیه
  • 67
حل جدول

بنیه در حل جدول

  • توانایى جسمى
مترادف و متضاد زبان فارسی

بنیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • توان، قدرت، قوت، نیرو، استطاعت، توانایی، آفرینش، فطرت، نهاد، ساخت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

بنیه در فرهنگ معین

  • توان، توانایی، ساخت، نهاد، آفرینش. [خوانش: (بُ یِّ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

بنیه در فرهنگ عمید

  • فطرت، وجود، نهاد،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

بنیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

بنیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

بنیه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

بنیه در فارسی به عربی

  • دستور، طاقه، معی
گویش مازندرانی

بنیه در گویش مازندرانی

  • حصیرچه ی زیر دیگ – زیردیگی
  • مکان ومأوا
  • حصیرچه ی زیردیگ – زیردیگی
فرهنگ فارسی هوشیار

بنیه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

بنیه در فرهنگ فارسی آزاد

  • بِنیَه، شکل بنا و ساختمان، صیغه کلمه، شکل جسم، فطرت و ریشه (جمع: بِنیٌ). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید