معنی بنیادی

بنیادی
معادل ابجد

بنیادی در معادل ابجد

بنیادی
  • 77
حل جدول

بنیادی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بنیادی در لغت نامه دهخدا

  • بنیادی. [ب ُ] (ص نسبی) اصلی. (فرهنگستان) (فرهنگ فارسی معین).

فارسی به انگلیسی

بنیادی در فارسی به انگلیسی

  • Basic, Earthshaking, Elemental, Elementary, Essential, Fundamental, Institutional, Integral, Intimate, Master, Organic, Pirmary, Prime, Primitive, Principal, Profound, Radical, Rudimentary, Substantial, Substantive, Underlying. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

بنیادی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

بنیادی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید