معنی بندگان

بندگان
معادل ابجد

بندگان در معادل ابجد

بندگان
 • 127
حل جدول

بندگان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

بندگان در لغت نامه دهخدا

 • بندگان. [ب َ دَ / دِ] (اِ) جمع بنده:
  خدای را نستودم که کردگار من است
  زبانم از غزل و مدح بندگانش بسود.
  رودکی.
  بندگان گناه کنند و خداوندان درگذرند. (تاریخ بیهقی). وبدست بندگان جز سعی و جهدی به اخلاص نباشد. (کلیله ودمنه).
  بندگان را که از قدر حذر است
  آن نه زیشان که آن هم از قدر است.
  سنایی.
  رجوع به بنده شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

بندگان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جمع بنده. ‎ بنده ها، در خطاب شفاهی و کتبی به شاه: (بندگان اعلی حضرت همایونی. ) گویند و نویسند. یا بندگان اشرف. در خطاب به شاه و امیر بکار برده میشده. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

بندگان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید